04.01.1985 ஆம் ஆண்டு மரணித்த தோழர் இ.ரவிசேகரன் (மாணவர் பேரவை) அவர்களின் 37 ஆம் ஆண்டு நினைவு நாள் இன்று.