இந்தியாவிற்கு விஜயம் மேற்கொண்டுள்ள வௌிவிவகார அமைச்சர் ஜீ.எல். பீரிஸ் மற்றும் இந்திய வௌிவிவகார அமைச்சர் கலாநிதி எஸ். ஜெய்சங்கர் ஆகியோருக்கு இடையில் சந்திப்பு இடம்பெற்றுள்ளது.