கழகத் தோழரின்(வவுனியா) மகளது கற்றல் செயற்பாட்டுக்கு உதவியாக கழகத்தின் மத்திய குழு உறுப்பினர் தோழர் மணியம் (கிளிநொச்சி) அவர்களின் புதல்வன் உதயவர்மன் சைக்கிள் ஒன்று கொள்வனவு செய்து வழங்கியுள்ளார்.