12.03.1984இல் மரணித்த தோழர் சாந்தன் (நகுலநாதன் – முருங்கன்) அவர்களின் 38ஆம் ஆண்டு நினைவு நாள் இன்று…..