கொழும்பில் 18.03.2003இல் மரணித்த தோழர் ரகு (கதிர்காமநாதன் இரகுபதி) அவர்களின் 19ஆம் ஆண்டு நினைவு நாள் இன்று…