அமரர் தோழர் மு.கனகராஜா அவர்களின் துணைவியாருக்கு வைத்திய செலவிற்காக கழகத்தினுடைய ஜெர்மன் கிளையினரால் அனுப்பிவைக்கப்பட்ட 20,000/= ரூபா நிதியை கழகத்தின் மட்டக்களப்பு மாவட்ட அமைப்பாளர் தோழர் சூட்டி, மத்திய குழு உறுப்பினர் தோழர் ராகவன் ஆகியோர் இன்று வழங்கிவைத்தனர்.