மருந்து பொருட்களை கொள்வனவு செய்வதற்கான உலக வங்கியின் கோரிய 10 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்கள் இலங்கைக்கு கிடைத்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.