குடிவரவு திணைக்களம் எதிர்வரும் (13) ஆம் திகதி திறந்து இருக்குமென அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.