அனைத்து அரச மற்றும் அரச அங்கிகாரம் வழங்கப்பட்ட தனியார் பாடசாலைகளுக்கு நாளை (04) முதல் 8ஆம் திகதி வரை விடுமுறை வழங்கப்படும் என, கல்வி அமைச்சு அறிவித்துள்ளது.