மக்கள் யுத்தத்தின் மகத்தான தளபதி செயலதிபர் அமரர் தோழர் முகுந்தன் (கதிர்காமர் உமாமகேஸ்வரன்) அவர்களின் 33ஆம் நினைவு நாளும் 33ஆவது வீரமக்கள் தின நிறைவு நாளும் இன்று..
(16.07.1989 – 16.07.2022)