26.07.2003இல் மரணித்த தோழர் டெய்லர் (சுப்ராயன் கந்தசாமி – வவுனியா) அவர்களின் 19ஆம் ஆண்டு நினைவு நாள் இன்று…