வவுனியா நகர சபை உறுப்பினர் சந்திரகுலசிங்கம் மோகன் அவர்களின் பாதீட்டு நிதியில் வீதி அமைப்பு பணிகள். வவுனியா நகர சபை உறுப்பினரும் புளொட் அமைப்பின் மத்தியகுழு உறுப்பினமான சந்திரகுலசிங்கம் மோகன் அவர்களின் பாதீட்டு நிதியில் வவுனியா கோவில்குளம் 5ம் ஒழுங்கை தார் வீதியாக செப்பனிடும் பணிகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது.

மேற்படி அபிவிருத்தி பணிகளை நகர சபை உறுப்பினர் சந்திரகுலசிங்கம் மோகன் நேரடியாக சென்று பார்வையிட்டதுடன், மிக நேர்த்தியான வேலைத்திட்டமாக முன்னெடுக்கப்படுகின்றது.