இறுதிக் கிரியைகள் நாளை காலை 10.00 மணியளவில் தண்ணீரூற்று முள்ளியவளையில் நடைபெறவுள்ளது.