ஊரெழு வளர்பிறை சனசமூக நிலையத்தில் 23.06.2020 தேர்தல் பிரச்சாரம்….