கோப்பாய் மற்றும் புத்தூர் பகுதிகளில் மக்களுடனான கலந்துரையாடல்கள்….