சண்டிலிப்பாய் பிரதேச முன்பள்ளி ஆசிரியர்களில் ஒரு தொகுதியினரை சந்தித்து கலந்துரையாடியபோது….