நீர்வேலியில் இடம்பெற்ற தேர்தல் பரப்புரைக் கூட்டம்….